Adres:
Biuro Poselskie Adama Abramowicza
ul. Krótka 1-3
21-500 Biała Podlaska
te./fax: 83 342 27 01
e-mail: biuro.abramowicz@gmail.com

Copyright 2015 abramowicz.com.pl