Sylwetka

 

Poseł na Sejm VII kadencji Adam Krzysztof Abramowicz, lat 55. Żona Maria, pięcioro dzieci. Urodził się w Białej Podlaskiej. Tu ukończył Szkołę Podstawową nr 1 oraz LO im. Kraszewskiego. Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej.
    
Jeden z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Lubelskiej. W latach 1986-1989 pracował w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Białej Podlaskiej, jako dyspozytor oczyszczalni ścieków. Od 1990 roku - przedsiębiorca. Prezes Zarządu Sieci Detalistów Nasze Sklepy. Jeden z założycieli oraz długoletni prezes Izby Gospodarczej Nowej Przedsiębiorczości. Członek Rady Polskiej Izby Handlu. Był założycielem koła terenowego Towarzystwa Przyjaciół Powściągliwości i Pracy w Białej Podlaskiej. Radny Rady Miasta w latach 1998-2002, przewodniczący Klubu Radnych. Brał udział w pierwszych bezpośrednich wyborach na Prezydenta Białej Podlaskiej w 2002 roku. W 2006 r wystartował w wyborach do Rady Miasta oraz w wyborach prezydenckich przechodząc do II tury. Uzyskując najlepszy wynik wyborczy został Radnym Miasta Biała Podlaska. W Radzie Miasta pełnił funkcję vice przewodniczącego. W 2007 roku wystartował w wyborach do Parlamentu uzyskując 11970 głosów co pozwoliło mu na zasiadanie w ławach poselskich. W wyborach 2011 r. uzyskał wynik 12708 głosów. Jako poseł VI kadencji sejmu uczestniczył w pracach Komisji Gospodarki oraz Komisji Infrastruktury jak również w Podkomisji stałej do spraw innowacyjnej gospodarki i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie pełnił funkcję v-ce przewodniczącego. Był również Przewodniczącym Parlamentarnej  Grupy Polsko-Włoskiej i V-ce Przewodniczącym Parlamentarnej grupy Polsko-Izraelskiej. W 2015 r. uzyskał wynik 10500. Jako poseł VII kadencji sejmu pracuje w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz Parlamentarnego Zespół Surowców i Energii.

 Sprawozdanie z działalności posła w 2014 r.

 

 

Copyright 2015 abramowicz.com.pl