abramowicz - A. Abramowicz: Polski system podatkowy ma pomóc małym przedsiębiorcom
 
 

A. Abramowicz: Polski system podatkowy ma pomóc małym przedsiębiorcom

– Miał nie tylko pomóc małym przedsiębiorcom, ale on miał też cel fiskalny, gdyż kształtował on mniej więcej podobną zasadę, jak w podatku dochodowym: ci, którzy więcej zarabiają, płacą w systemie progresywnym więcej. To właśnie jest niezrozumiałe, bo to był podobny system. Ci, którzy mają większe obroty, płacili większą stawkę. Obydwa systemy są mniej więcej kompatybilne, więc to nie tylko była pomoc, ale miało również cel fiskalny – dostarczanie pieniędzy do polskiego budżetu – wskazuje Adam Abramowicz. KE wszczęła postępowanie w tej sprawie w sierpniu 2016 r. po otrzymaniu skargi, w której zarzucono, że polski podatek od sprzedaży detalicznej jest niezgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa. Ministerstwo Finansów w komentarzu do piątkowej decyzji KE wskazało, że Polska w dalszym ciągu podtrzymuje przedstawione Komisji Europejskiej argumenty przeczące selektywnemu charakterowi podatku od sprzedaży detalicznej. „Po otrzymaniu ostatecznej pisemnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej uważnie ją przeanalizujemy i dopiero wówczas będziemy mogli precyzyjnie odnieść się do sprawy” – oświadczyło Ministerstwo Finansów. Resort zaznaczył, że „Polska w dalszym ciągu podtrzymuje przedstawione Komisji Europejskiej argumenty przeczące selektywnemu charakterowi podatku”. „Obecnie nie została podjęta decyzja co do zakresu kontynuowania prac nad opodatkowaniem handlu” – głosi także komentarz MF.

Źródło:http://www.radiomaryja.pl/informacje/a-abramowicz-polski-system-podatkowy-pomoc-malym-przedsiebiorcom/

Copyright 2015 abramowicz.com.pl