Rząd zapominał o autobusach wodorowych. Poseł apeluje Czytaj więcej: http://infobus.pl/rzad-zapominal-o-autobusach-wodorowych-posel-apeluje_more_91462.html

Producent autobusów o napędzie wodorowym marki Solaris stosuje ogniwa paliwowe firmy Ballard, z kolei producenci autobusów o napędzie wodorowym marki Ursus i Solbus stosują ogniwa firmy Hymove. W Polsce nie ma przedsiębiorstw zajmujących się tak specjalistycznymi technologiami. Największą fabryką wodoru klasy 5.0 w Europie jest niemiecka firma Energiepark Mainz, która produkuje wodór z wykorzystaniem farm wiatrowych poprzez elektrolizę. W Wielkiej Brytanii, w której autobusy wodorowe jeżdżą od kilku lat (w Londynie linia RV1), głównym dostawcą wodoru jest firma ITM-Power, produkująca energię wodorową z użyciem farm wiatrowych i paneli fotowoltaicznych. Poza kontynentem europejskim znaczący udział w pozyskiwaniu paliwa wodorowego ma Japonia, w której to trzy potężne koncerny: Toyota, Hitachi oraz Iwatani połączyły siły w celu rozwoju produkcji wodoru i stacji tankowania paliwa wodorowego. W przypadku Japonii cała produkcja ma się odbywać z wykorzystaniem energii elektrycznej z farm wiatrowych.

Jak widać powyżej dwie największe potęgi motoryzacyjne, czyli Niemcy i Japonia, a także inwestująca olbrzymie środki w rozwój nowych technologii Wielka Brytania, postawiły na produkcję wodoru w elektolizerach z odnawialnych źródeł energii. W Polsce, choć od lat mówi się o konieczności rozwoju nowoczesnych, przyszłościowych technologii, żadna instytucja publiczna nie prowadzi badań w kierunku taniego pozyskiwania wodoru, mimo iż polscy producenci autobusów są przygotowani do produkcji autobusów wodorowych na szerszą skalę, a także na rynek polski. Dlaczego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie umieściło wśród projektów strategicznych badań nad najtańszym sposobem pozyskiwania wodoru klasy 5.0?

W przypadku uwzględnienia w strategii NCBiR badań nad paliwem wodorowym i rozpisania przetargu na badania należy uwzględnić następujące czynniki: 1. elektrolizery wysokiej sprawności zużywające poniżej 50 kWh energii elektrycznej na wyprodukowanie 1 kg wodoru; 2. elektrolizery o długiej żywotności przy niewygórowanej cenie; 3. najtańsze źródło energii elektrycznej z kalkulatora LCOE; 4. dystrybutory do tankowania przeznaczone dla autobusów (ciśnienie 350 barów) i samochodów osobowych (ciśnienie 700 barów); 5. zbiorniki przechowujące wodór na stacji przez dłuższy czas.

Najważniejszym celem tych badań powinno być jednak znalezienie najtańszego źródła energii elektrycznej w Polsce, co pozwoliłoby produkować tańszy niż zachodnioeuropejska konkurencja wodór . W Polsce w ostatnich latach liderem pod względem najtańszego prądu była elektrownia Bełchatów z ceną około 120 zł za 1 MWh. Niedawno jednak lider się zmienił i aktualna klasyfikacja przedstawia się następująco: 1. turbiny wiatrowe Piskorza - 70 zł za 1 MWh; 2. elektrownia Bełchatów - 120 zł za 1 MWh; 3. elektrownie węgla kamiennego starego typu - 180 zł za 1 MWh; 4. zwykłe turbiny wiatrowe stawiane na lądzie - 280 zł za 1 MWh; 5. pozostałe źródła - powyżej 300 zł. Jeżeli Ministerstwo Rozwoju lub inne agendy rządowe posiadają informacje na temat tańszej niż turbiny Piskorza technologii pozyskiwania energii elektrycznej należałoby ją uwzględnić przy badaniach nad produkcją wodoru. Należy zauważyć, iż autobus wodorowy zużywa około 7 kg na 100 km - autobus wodorowy to też autobus elektryczny, z tym że wodór służy do systematycznego ładowania baterii, co zwiększa zasięg – dzięki temu można szybko zatankować pojazd i zredukować liczbę ładowań baterii do niezbędnego minimum. Na dłuższych trasach zwykły autobus elektryczny, z uwagi na konieczność częstych ładowań, nie sprawdzi się, natomiast wodorowy daje możliwość przejazdu dużo dłuższego dystansu. Warto również przeprowadzić pogłębione i rzetelne badania nad kosztami przejazdu autobusu z silnikiem wodorowym. Mając na uwadze powyższe proszę o odpowiedź, czy Ministerstwo Rozwoju zamierza wprowadzić działania mające na celu przeprowadzenie państwowych badań nad wskazanym problemem? Czy NCBiR posiada środki finansowe do przeprowadzania takich badań, a także czy badania nad paliwem wodorowym wpisują się bądź zostaną wpisane w strategię badań NCBiR? Wskazani w interpelacji producenci taboru autobusowego z niecierpliwością oczekują na konkretne działania Ministerstwa Rozwoju i NCBiR, tak by stać się liderami autobusów wodorowych na rynku europejskim. Polski rząd winien wspierać rozwój nowych technologii (w tym badania nad najtańszym pozyskaniem paliwa wodorowego), wpisując się w główne założenia Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Z poważaniem, Adam Abramowicz." Czytaj więcej:

Źródło:http://infobus.pl/rzad-zapominal-o-autobusach-wodorowych-posel-apeluje_more_91462.html

 

Copyright 2015 abramowicz.com.pl