Dlaczego student uniwersytetu medycznego płaci haracz za praktykę zawodową?

pokrycia wydatków związanych z używaniem przez studentów chociażby rękawiczek jednorazowych. Co prawda pobierane sumy nie są wysokie, wahają się do 200 do 400 zł za dwu- trzytygodniowe praktyki, z tym jednak, że takie opłaty są bezprawne. Adam Abramowicz chce wiedzieć jakie działania minister zdrowia podjął od 11 września 2012 r. aż do chwili obecnej w tej sprawie oraz kiedy zniknie problem pobierania opłat za praktyki, naliczanych bez żadnych ku temu podstaw prawnych. Poseł czeka na odpowiedź ministra zdrowia.

Źródło:http://www.infodent24.pl/lexdentpost/dlaczego-student-uniwersytetu-medycznego-placi-haracz-za-praktyke-zawodowa,106336.html

Copyright 2015 abramowicz.com.pl