Koniec żerowania na pieniądzach obywateli!

 

Fronda.pl: Czy Pana zdaniem powołanie komisji ds. reprywatyzacji jest konieczne?
Adam Abramowicz, poseł PiS: Przede wszystkim problem reprywatyzacji istniał od wielu lat i narastał, a nie reagowały na niego instytucje państwowe, które powinny się tym zająć. Wiemy o tym, że niektórzy sędziowie wbrew logice uznawali świadectwa ludzi, którzy w metryce mieli po 130 lat, dlatego Polacy oczekują reakcji ze strony państwa na takie praktyki. Przy tak skomplikowanych i powiązanych niejednokrotnie towarzysko i politycznie, a także poprzez interesy, decyzjach, nie ma innej możliwości jak powołanie takiej komisji. Tego oczekują ludzie,wynika to z wielu rozmów jakie przeprowadziłem z wyborcami. Polacy chcą by zakończył się ten proceder żerowania na państwowych, czyli naszych wspólnych pieniądzach. Stąd nasza reakcja jeśli chodzi o powołanie komisji. Trzeba tu bowiem specjalnego instrumentu, który poradzi sobie z tym czego nie były w stanie dokonać organy państwa.

Nie boi się Pan, że komisja będzie nosiła miano upolitycznionej, jak sugerują niektórzy politycy opozycji?
Oczywiście zawsze jest jakiś podtekst polityczny, ponieważ komisję reprezentują różne siły. Natomiast jest tu po pierwsze pluralizm, w komisji będą przedstawiciele różnych partii a po drugie dzisiaj rządzi PiS, poprzednie osiem lat rządziła PO, więc zarówno wtedy jak i dzisiaj rząd tworzony przez określone partie odpowiadał i odpowiada  za przestrzeganie praworządności. Dlatego trudno jest zarzucać upolitycznienie akurat tej komisji,bo każda podobna w przeszłości procedowała na podobnych zasadach. Komisja  będzie obradowała przed  otwartą kurtyną i wszelkie decyzje niemerytoryczne, uwikłane politycznie, trudno będzie podejmować, gdyż opinia publiczna będzie mogła na bieżąco kontrolować i odnosić się do ustaleń i wniosków tego gremium. 

Źródło:http://www.fronda.pl/a/abramowicz-koniec-zerowania-na-pieniadzach-obywateli,82480.html

Copyright 2015 abramowicz.com.pl