Oddali cześć jeńcom włoskim i się za nich modlili

Po apelu poległych delegacje złożyły wieńce i kwiaty przy pomniku upamiętniającym żołnierzy włoskich, którzy wypowiedzieli posłuszeństwo Hitlerowi i zostali zamordowani w latach 1943 – 1944 przez faszystów niemieckich. Później w kościele p.w. Chrystusa Miłosiernego odprawiono mszę św. i o tej świątyni wręczono odznaczenia i nagrody honorowe.  Otwarto wystawę „600. 000 razy NIE” autorstwa Diego Audero z Włoch. Uroczystości zakończyło spotkanie uczniów Liceum Katolickiego z ambasadorem Alessandro De Pedysem oraz z historykiem Diego Audero.

Źródlo: https://24wspolnota.pl/pl/biala/wydarzenia/32119/Oddali-cze%C5%9B%C4%87-je%C5%84com-w%C5%82oskim-i-si%C4%99-za-nich-modlili-[WIDEO].htm

Copyright 2015 abramowicz.com.pl