Bialski Dzień Przyjaźni Polsko - Włoskiej

Do udziału w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko - Włoskiej zaprasza mieszkańców Poseł na Sejm RP Adam Abramowicz, Starosta Bialski Mariusz Filipiuk, Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Tłoka, Stowarzyszenie iMEDIAmente oraz Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział w Białej Podlaskiej. W uroczystościach weźmie udział Ambasador Włoch Jego Ekscelencja Alessandro  De Pedys, Attaché Wojskowy Włoch w Polsce, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zaproszenie na obchody Bialskiego Dnia Przyjaźni Polsko-Włoskiej

 

Copyright 2015 abramowicz.com.pl