abramowicz - Mały ZUS dla mikrofirm przyspieszy
 
 

Mały ZUS dla mikrofirm przyspieszy

Niższa składka miałaby dotyczyć przedsiębiorców z przychodem nie większym niż 5 tys. zł. Opłaty byłyby naliczane proporcjonalnie do zarobków i może to oznaczać, że z obecnych ponad 1,2 tys. zł zapłacą nawet połowę mniej.

– Teraz potrzebna jest tylko decyzja polityczna, którym z nich zajmie się Sejm – podkreśla Adam Abramowicz. – W czasie prac nad małym ZUS niezbędne jest także przyjrzenie się sprawie zryczałtowanych składek płaconych przez osoby działające w handlu. Tacy przedsiębiorcy najczęściej mają duże obroty, ale kiedy przychodzi do liczenia dochodu, to nie mają z czego zapłacić składek na ZUS – podkreśla.

Poseł Adam Abramowicz deklaruje, że przy okazji prac nad małym ZUS zostanie zbadana sprawa osób mających zadłużenie z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i objęcia ich abolicją.

– Nie można bowiem wprowadzać zmian systemowych, nie rozwiązując problemu zadłużenia mikrofirm – dodaje poseł Adam Abramowicz. I dlatego posłowie z Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego chcą ocenić skalę problemu. O propozycji abolicji informowaliśmy w DGP nr 231/2017 „29,9 mld zł to dług firm w ZUS”.

Poseł Adam Abramowicz deklaruje, że przy okazji prac nad małym ZUS zostanie zbadana sprawa osób mających zadłużenie z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i objęcia ich abolicją.

– Nie można bowiem wprowadzać zmian systemowych, nie rozwiązując problemu zadłużenia mikrofirm – dodaje poseł Adam Abramowicz. I dlatego posłowie z Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego chcą ocenić skalę problemu. O propozycji abolicji informowaliśmy w DGP nr 231/2017 „29,9 mld zł to dług firm w ZUS”.

Źródło: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1097085,maly-zus-mniejsze-skladki-dla-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza.html

Copyright 2015 abramowicz.com.pl